ผมอยากเช่าพื้นที่ของ xgn เพื่อเปิด sv เกม HalfLife1 ครับ
เปิดชื่อ xgn เหมือนเดิม เอาทุกอย่างเหมือนที่xgn เคยเปิดครับ

พอจะรับไหมครับ ขอรายละเอียดด้วยครับ
ขอบคุณครับ