Fences เป็นโปรแกรม ที่มีทั้งเวอร์ชั่นฟรีแวชร์และแชร์แวร์
ใช้สำหรับจัดระเบียบสังคมให้กับหน้าจอของท่าน ช่วยในการค้นหา icon บนหน้าจอ desktop ของทั้งได้ง่ายขึ้น
โดยโปรแกรมนั้น จะสร้างหมวดหมู่ ขึ้นมาเองและจะย้าย icon ทั้งหลายๆ นั้น เข้าไปอยู่ใน หมวดหมู่ต่างๆ เช่น Programs Shortcut DATA ต่างๆ เพื่อช่วยในการจัดไฟล์ เพื่้อเพิ่ม พื้นที่ ของหน้าจอ desktop ของท่านให้ดูสบายตามากขึ้น
ตัวอย่าง Video
Downloadlink :http://www.stardock.com/products/fences/downloads.asp