การเข้าเล่น
1.โหลดตัวเกมส์ http://www.serv2thai.com/forum/viewthread.php?tid=217
2.โหลดตัว Online http://files.littlewhiteys.co.uk/get...R3-install.exe
3.ทำการ Install ตัวเกมส์ให้เรียบร้อย และนำตัว online ไปลงที่ GTA SanAndreas
4.เปิดตัว samp.exe (ผู้หญิง) และทำตามข้อ 5

5.

6.

7.เมื่อเข้าสู่เกมส์แล้วให้คุณกด F6 เพื่อให้มีกล่องข้อความออกมาเพื่อพิมพ์ข้อความต่างๆ

8.ขอให้คุณอ่านคำถามและคำแนะนำของระบบด้วยครับ

หากยังมีปัญหาในการเล่นติดต่อ Email : [email protected] (MSN) จะออนในช่วงๆบ่ายๆ-ดึกๆ ครับ