รบกวนพี่แคลชกำหนด CA สำหรับห้อง Clan IFO DotA : Database ID : 495 ให้ฉันทีจ่ะ
ขอบพระคุณงับ