ดีครับหลังจากที่ XGN ประกาศปิดเซิฟเวอร์ ให้มาใช้แผ่นแท้กัน หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้มาอีกเลยคือวันนี้ที่ผมมาเพราะว่า

หลังจากที่ผมไม่ได้เล่น CS นานผมอยากกลับมาเล่นครับเลยอยากถามทุกๆคนว่า
...