Main Header
----------------------------------------------------------
!! The show is over !!
----------------------------------------------------------

LucasZ

  1. การวาง Crosshair เพื่อให้ตัวเองได้เปรียบ

    ในการเล่นเกมประเภท FPS จำเป็นมากต้องชิงความได้เปรียบให้กับตัวเอง ทั้งความได้เปรียบในเรื่องการได้ยิน ความได้เปรียบเรื่องปืน ความได้เปรียบในเรื่องรู้จุดยุทธศาสตร์ จุดได้เปรียบใน ...

    Updated January 17th, 2010 at 16:13 by LucasZ

    Categories
    CS 1.6