Recruiting for authors / รับสมัครนักเขียนจำนวนมาก

คุณสมบัติ

1. ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
2. ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง(ถ้าหากต้องการเขียนบทความที่แกมภาษาอังกฤษ)
3. รับฟังความคิดเห็นของ user
4. ไม่จำกัดรูปแบบของข่าวที่อยากเขียน ยกเว้นต่อไปนี้ ข่าวบ้านการเมือง บันเทิง(ดารา-นักร้อง) และศาสนา
5. ลงข่าวได้อย่างน้อย 2-3 ข่าวต่อ 1 สัปดาห์
6. รู้จักกับผมเป็นการส่วนตัว
6.1 ไม่รู้จักก็มาทำความรู้จักซะ
7. มีอะไรจะมาเพิ่ม


ข้อควรจำง่ายๆ สำหรับ XGN Author

1. ข่าวที่เขียนควรเขียนด้วยตัวเอง หากใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นต้องกำกับแหล่งที่มาให้เต็มที่พร้อม link กลับ
2. สิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นทำเพื่อคนอื่น มันก็มีบ้างที่จะมีคนชอบและไม่ชอบ ขอให้ทำใจไว้ก่อนเลย เพราะที่นี่เกรียนเยอะใช้ได้
3. ขอให้ข่าวที่เขียนเป็นข่าวที่เป็นสิทธิ์ของ XGN เพียงผู้เดียว ไม่แนะนำให้ลงข่าวที่เขียนครั้งเดียวและลงหลายเว็บ ในกรณีที่คุณเป็น Author หลายเว็บ อย่างน้อย rewrite สักนิดก็ยังดี
4. สนุกกับมัน
5. ไม่มีรายได้ให้นะ
6. มีอะไรจะมาเพิ่ม


ติดต่อมาทาง PM ครับ
สวัสดี